Det skandinaviske mediationsinitiativ CPH Mediation & Negotiation udvider til også at omfatte Norge, og er dermed nu repræsenteret i Danmark, Sverige og Norge. Advokat og mediator Morten Tveten, som til daglig er leder for den norske advokatforenings Meklingssenter – mekling.no, indtræder i samarbejdet.

Med mediation, interessebaseret forhandling og konstruktiv konfliktløsning som omdrejningspunkt, er CPH Mediation & Negotiation et fællesskandinavisk samarbejdsinitiativ baseret i København, Stockholm og Oslo med det formål at hjælpe virksomheder og organisationer i Skandinavien med at håndtere tvister og konflikter på en effektiv og forudsigelig måde for at opnå de bedst mulige kommercielle resultater. Og samtidig med et fokus på at holde omkostningerne nede.

Intentionen er at løse kommercielle tvister og konflikter gennem forhandling og mediation effektivt, hurtigt og så tidligt som muligt med fokus på at finde løsninger i fællesskab og samarbejde.

Virksomhederne får adgang til skandinaviens største netværk
Med Morten Tvetens indtræden i samarbejdet er CPH Mediation & Negotiation nu repræsenteret i alle de skandinaviske lande og kunderne får hermed adgang til de bedste kompetencer og største netværk indenfor udenretslig konfliktløsning i Skandinavien.

Morten

“CPH Mediation & Negotiation er en katalysator for fælles brug og udvikling af udenretlig konflikthåndtering i et skandinavisk perspektiv. Kunderne får fx. adgang til et betydelig bredere kompetencegrundlag for valget af mediatorer,” forklarer Morten Tveten. “Særligt i byggesager med internationale aktører, ser vi, at der er et stærkt ønske om, at man inddrager mediatorer med international erfaring og som er tilstrækkeligt uafhængige af det nationale juridiske miljø for sikre troværdig objektivitet.”

Og Gert Nilsson Eldrimner supplerer:

Skaermbillede-2021-09-03-kl.-11.30.02

Mange byggeprojekter er i dag internationale, med parter i forskellige lande, hvilket også gælder i Skandinavien. Fra tid til anden vil der derfor sandsynligvis opstå grænseoverskridende byggekonflikter, som skal løses, herunder gennem mediation. Netop i grænseoverskridende tvister er en mediator fra hvert involveret skandinavisk land (“co-mediation”) passende.

Virksomhederne ønsker løsninger, der rækker ud over juraen
Forhandling er grundlaget for de fleste kommercielle aftaler. Men ofte går tingene ikke som forventet. Der kan til tider blive behov for at justere aftalerne og forventningsafstemme. Nogle gange er man nødt til at genforhandle for at undgå tvister og konflikter, og nogle gange er man nødt til at vende tilbage til forhandlingsbordet for at finde den kommercielt rigtige løsning for at undgå at ende i retssager i domstolen eller voldgift.

Uenigheder i kommercielle forhold, tvister og konflikter er oftest forankret i menneskelige faktorer, såsom dårlig kommunikation, misforståelser og mistillid kombineret med modstridende interesser og uvillighed til at fokusere på den anden parts interesser. Alt sammen faktorer, som gør det sværere for de involverede parter selv at finde den bedste kommercielle løsning, og her kan valget af de rette rådgiverkompetencer have en afgørende betydning.

Udover en baggrund som advokat og mediator har Morten Tveten tillige betydelige erfaringer fra erhvervslivet bl.a. som Executive Director for Rambøll.

“Jeg tror, jeg kan tage en praktisk erfaring med mig, som kan bidrage væsentligt i vores rådgivning. I min tid i Rambøll lærte jeg, hvor mange ressourcer der blev spildt på konflikthåndtering i byggeriet,” forklarer Morten Tveten. ”Det gælder sagsomkostninger i forbindelse med retssager, men ikke mindst også brug af interne ressourcer til at fremskaffe dokumentation og ”beviser”. Det er ressourcer, som kunne have været brugt til at tjene penge på tekniske opgaver i stedet.””

Ofte hober mindre uløste problemer sig op, og frustrationerne over de uløste problemer fører til tider til, at sagerne vokser til retlige tvister som hurtigt bliver til “principielle spørgsmål”, der løses ved hjælp af advokater gennem lange og dyre juridiske procedurer i retten eller ved voldgift.
Mange gange handler problemerne imidlertid slet ikke om jura, og de juridiske processer ender med at lukke dørene for de hensigtsmæssige løsninger.

“Gennem bl.a. arbejdet i Rambøll har jeg fået en dybere forståelse for ligheder og fælles muligheder for multinationalt samarbejde om konfliktløsning, samtidig med at man også indser, at der også er forskelle, som er vigtige at være opmærksomme på..” 

Ved brug af kompetente forhandlingsrådgivere kan virksomhederne få hjælpe til at forberede, tilrettelægge og gennemføre forhandlinger så fokus fastholdes på at finde de bedste kommercielle løsninger. Nogle gange kan det klares gennem almindelige forhandlinger og andre gange, kan det være gavnligt også at inddrage en mediator, som faciliterer forhandlingerne.

Hurtig og effektiv løsning af kommercielle konflikter
Interessebaserede forhandlinger og mediation er moderne, hurtige og effektive måder at løse kommercielle tvister på. Uanset om der er to eller flere parter, er målet at løse tvisterne gennem dialog og forhandling med det formål at nå en løsning, der er skræddersyet til parternes interesser og behov.

NBU8635-1

“Ligegyldig hvor kompleks tvisten er, eller hvor mange parter der er involveret, er der ofte gode muligheder for at finde bedre løsninger ved forhandling og mediation,” forklarer Thomas Samsø Bloch. “Løsninger, der kan spare virksomhederne for både tid og penge, og oftest med den værdifulde sidegevinst, at de forretningsmæssige relationer bevares og måske ovenikøbet forbedres. Gevinster man sjældent oplever efter en retssag eller en tur i voldgiftsretten.”  

De fleste virksomheder har sjældent en kommerciel interesse i at overlade væsentlige forretningsbeslutninger til en dommer eller en voldgiftsdommer. Som regel har virksomhederne en langt større interesse i at bevare kontrollen og holde tvisterne i forhandlingssporet, så de hurtigt og effektivt kan komme videre, holde omkostningerne nede og fokusere på fremtidens  samarbejder frem for fortidens uenigheder.