Strategisk konflikthåndtering!?!
…Danske virksomheder bruger årligt mere end kr. 18,3 mia. på konflikter. Det svarer i runde tal til ca. 3/4 af Øresundsbroens pris, hvis vi skulle bygge den i dag. For den enkelte virksomhed betyder det, at gennemsnitligt 8,2% af virksomhedens overskud efter skat bliver brugt på konflikter – og i højkonfliktbrancher som fx byggeriet er dette tal så højt som 14,1%. Det kan derfor give god mening, at have en strategi for hvordan man håndterer konflikter i virksomheden.

Strategisk konflikthåndtering – også kaldet Planned Early Dispute Resolution (PEDR) – er en defineret og forudbesluttet ramme for, hvordan man som virksomhed bedst muligt forebygger, at der opstår konflikter og hvilke redskaber der skal tages i brug til håndtering af konflikterne, når de opstår. Dette kan f.eks. være konfliktforebyggende tiltag såsom tidlig varsling ved uoverensstemmelser og aftalte faste møder, direkte forhandling, brug af opmænd el. dispute boards, mediation, mægling, retssager, voldgift og hybride processer skræddersyet til særlige tvister.

Nøglen er at se på konflikthåndtering som et aspekt af en overordnet risikostyring til at nå virksomhedens strategiske mål.

Et PEDR-system er i bund og grund et risikostyrings-system, der gør det muligt for virksomhederne at tage kontrol over tvister på det tidligst mulige tidspunkt i stedet for blot at reagere på handlinger fra modparter og retlige instanser.

Ved brug af et PEDR-system kan virksomhederne udforme en procedure, der er skræddersyet til at møde deres interesser og kan således proaktivt:

  • håndtere tvister så tidligt som muligt
  • bevare forretningsforbindelser og omdømme
  • reducere tid og omkostninger ved rets- og voldgiftssager
  • reducere procesrisici
  • minimere afledningen af opmærksomhed fra deres primære forretningsaktiviteter og
  • fastholde fokus på virksomhedens væsentligste prioriteter.

Skærmbillede 2022-02-09 kl. 10.13.54

Klik på billedet og læs mere om Strategisk Konflikthåndtering og om hvordan I i jeres virksomhed kan forebygge og håndtere konflikter på en mere hensigtsmæssig måde.

Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os og høre, hvordan vi kan hjælpe jer med at skræddersy en løsning der passer til jeres virksomhed eller læse om det her.