Af Thomas Samsø Bloch og Karin Kaasen

Tvister er en væsentlig årsag til lavere produktivitet i bygge- og anlægsbranchen.

I artiklen ser vi på det betydelige potentiale for effektivisering i større bygge- og anlægsprojekter, hvis branchens aktører tager konkrete proaktive tiltag i brug. Tiltag, som kan medføre færre tvister, bedre samarbejder og øget medarbejdertilfredshed, og i øvrigt harmonerer godt med signaler i nyere norsk højesteretspraksis, normative og systemiske tiltag i Danmark samt globale tendenser i erhvervslivets ønsker til advokatstanden.

Artiklens anbefalinger er bl.a. baseret på erfaringer, der har givet gode resultater i flere større transportprojekter i Norge.

Klik på billedet for at læse artiklen