ETISKE REGLER

Hos CPH Mediation & Negotiation er vi mediatorer og advokater, der er specialiseret inden for mediation, forhandling og konfliktløsning. Som både mediatorer og advokater er vi forpligtet til at følge et dobbelt sæt etiske regler, der garanterer vores kunder mediation og forhandlingsrådgivning i overensstemmelse med de højeste etiske standarder.

Danmark:
Danske Mediatoradvokaters etiske regler og Advokatsamfundets Advokatetiske regler.

Sverige:
Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed og The European code of conduct for mediators.

Europa (Cross-boarder disputes):
The European code of conduct for mediators.