HVORFOR VÆLGE OS

CPH Mediation & Negotiation tilbyder bistand og rådgivning med henblik på at løse virksomheders og organisationers tvister og konflikter på et så tidligt tidspunkt som muligt for:

 • At reducere virksomhedens’ eller organisationens omkostninger til konfliktløsning
 • At finde bedre og bedre og mere kommercielt orienterede løsninger end de løsninger, der kan opnås gennem retlige processer (domstol og voldgift)
 • At opretholde gode samarbejdsrelationer med fokus på fremtidige samarbejder frem for tidligere uenigheder
 • At skabe et godt samarbejdsklima – både internt i virksomheden og overfor eksterne samarbejdspartnere
 • At signalere virksomhedens samarbejdskultur til omverdenen

Forhandling og mediation giver mulighed for at finde bedre og mere kommercielt orienterede løsninger end retssager og voldgift

Vores fokus er at løse kommercielle tvister og konflikter gennem forhandling og mediation frem for gennem retlige processer (retssager og voldgift), fordi:

 • Virksomheder sjældent har kommerciel interesse i at overlade forretningsbeslutninger til en dommer eller en voldgiftsdommer
 • Konflikter i kommercielle forhold sjældent er principielle når det kommer til stykket
 • Konflikter er oftest skyldes menneskelige faktorer, såsom dårlig kommunikation, misforståelser og mistillid kombineret med modstridende interesser og uvillighed til at fokusere på modpartens interesser.
 • I gennemsnit bruger danske virksomheder 8,2% af deres resultat efter skat på konflikter. I byggebranchen er tallet helt oppe på 14,1%*.
 • Retlige processer ofte er meget langvarige. I gennemsnit tager retssager 16 måneder og voldgift 18 måneder *.
 • Forhandling og mediation giver mulighed for at finde bedre og mere kommercielt orienterede løsninger end retssager og voldgift.

*jf. Hvidbogen “Mediation i et samfundsmæssigt perspektiv” (2016) udgivet af Mediationsinstituttet