Rådgivning om virksomhedens konfliktstrategier

Omkostningerne til kommerciel konfliktløsning er alt for ofte skyhøje. I gennemsnit bruger danske virksomheder 8,2% af deres overskud efter skat på konflikter, og i byggebranchen er dette tal helt op på 14,1% *. Dertil kommer, at ca. halvdelen af omkostningerne reelt er udgifter til interne ressourcer, dvs. at hvis du vil have et klart billede af virksomhedens udgifter til konflikthåndtering, kan du gange advokatregningerne med to. En uafhængig gennemgang af virksomhedens verserende sager og en klar konfliktstrategi kan spare virksomheden en masse tid og penge og lade medarbejderne fokusere på at skabe værdi.

Gennemarbejdede konfliktstrategier sikrer, at tvister og konflikter håndteres proaktivt og på en kommercielt forsvarlig måde

Langt de færreste skandinaviske virksomheder har fastlagt en klart formuleret strategi for håndtering af tvister og konflikter. Strategier, der fastlægger virksomhedens kerneværdier, når det kommer til tvister og konflikter, og de konkrete processer, der skal følges, når de opstår og ikke kan løses med det samme ved forhandling.

rådgivning2

Den mest almindelige strategi blandt virksomheder er at overlade tvisteløsningen til eksterne advokater – men dette fører ofte til langvarige og dyre retlige slagsmål ved domstolene eller i voldgift. Meget ofte kan kommercielle tvister og konflikter imidlertid løses ved forhandlinger eller i mediation i stedet og spare virksomheden tid og penge og ikke mindst bevare kontrollen over situationen.

Gennemarbejdede strategier for konfliktforebyggelse og konfliktløsning kan sikre, at virksomheder og organisationer ikke behøver at læne sig op ad reaktive og uhensigtsmæssige vaner og traditioner når det kommer til konfliktløsning, men i stedet håndterer konflikterne på en proaktiv og kommercielt forsvarlig måde.

Hos CPH Mediation & Negotiation er vi mediatorer og advokater med speciale i mediation, forhandling og konflikthåndtering. Vi ved, at konflikter er en almindelig og naturlig del af kommerciel interaktion, og at kommercielle uenigheder, tvister og konflikter ofte er forankret i menneskelige faktorer, såsom dårlig kommunikation, misforståelser og mistillid. Faktorer, der gør det endnu vanskeligere for de involverede parter at fokusere på den bedste kommercielle løsning, når tvister og konflikter opstår. Så meget desto mere grund til at have den rigtige strategi, når tingene udvikler sig anderledes end forventet.

Vi rådgiver virksomheder og organisationer om, hvordan de kan optimere håndteringen af deres verserende tvister og hjælper med at formulere og implementere konfliktløsningsstrategier for at forhindre kommercielle konflikter, og løse dem så tidligt som muligt og på den mest hensigtsmæssige måde når de opstår.

*jf. Hvidbogen “Mediation i et samfundsmæssigt perspektiv” (2016) udgivet af Mediationsinstituttet.